Consiliul Local Sector 1 ar putea aproba, în şedinţa de joi, preluarea de la Administraţia Domeniului Public a pasajelor pietonale Majestic, Comedia, Victoria şi Englez, în vederea reabilitării, modernizării, reparării, întreţinerii şi exploatării lor.

„Se aprobă revocarea dreptului de administrare al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, constituit prin Hotărârea nr. 5/26.01.2006 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, asupra pasajelor pietonale Majestic, Comedia, Victoria şi Englez”, prevede proiectul de hotărâre.

Conform acestuia, primarul Sectorului 1 este mandatat să preia aceste pasaje în numele Consiliului local, prin proces-verbal de predare-primire încheiat cu ADP Sector 1 şi să întreprindă toate măsurile necesare în vederea modernizării, reabilitării, reparării, întreţinerii şi exploatării acestor pasaje.

În pofida faptului că, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 5/ 2006, cele patru pasaje pietonale au fost transmise în administrarea ADP Sector 1, în scopul modernizării, reabilitării, reparării, întreţinerii, exploatării, „ele se află într-o vădită stare de degradare şi sunt parţial nefuncţionale, constituind şi un factor de risc pentru siguranţa cetăţenilor”, se arată în referatul de aprobare.

Potrivit unor prevederi ale Hotărârii nr. 254/2008 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, pasajele pietonale subterane şi supraterane, precum şi oricare alte pasaje pietonale care se vor realiza ulterior vor fi în administrarea Consiliilor locale de sector în raza cărora se află.

sursa-bucurestifm.ro

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.