Ion Brezoianu colț cu domnița Anastasia, octombrie 1988 vs mai 2018, în 1988 străzile erau cu piatră cubică.
#bucurestiulmeudrag
Foto Andrei Birsan