Tematica predilectă a regimului de democrație populară, lupta pentru pace, atingerea idealului păcii mondiale, e prezentată aspirațional. Imagistica și estetica din diversele etape ale regimului comunist din România (1945-1989) sunt puțin sau deloc cunoscute de generațiile mai tinere. Cât timp percepția generală despre comunismul de la noi se limitează la Nicolae Ceaușescu, avem aproape jumătate de secol 20 care e descrisă extrem de simplist. Istoria relativ recentă a României merită analizată, promovată și înțeleasă mult mai bine.

de Raiden