-2.5 C
București
miercuri, februarie 8, 2023

Copiii unui liceu din București sprijină elevii dintr-un sat din Prahova să ajungă mai ușor la școală

București, 14 decembrie 2022

Ce-ar fi dacăbinelearcâștigamai des?

Ce-ar fi dacă am puteaajutamaimult?

Ce-ar fi dacă un sat de copii nu artrebuisămeargă pe jos 8 km până la școală?

ȘcoalaGimnazială din Drăgănești, jud. Prahova, are înjur de 550 de eleviînscriși. 350 dintreaceștia vin din satelevecine, iardrumulpână la școalătrecepentrutoțicopiiiprincâmp, distanțapentruuniiajungândpână la 8 km. Transportul pe care îloferăstatulpentruaceștiaesteinsuficient, astfelcăuniidintrecopii pot așteptaîn frig ore întregisăîiducăcineva la școală, iar o partedintreeimerg pe jos.

Impresionați de povesteaelevilor dinDrăgănești, copiii, părințiișiprofesoriide la LiceulRomâno-Finlandez din Bucureștiorganizează un spectacolcaritabil de Crăciun, cu scopulstrângerii de fonduripentruachiziționareaunuimicrobuz.

“De când am pornitproiectul LRF, ne-a energizatideea de a fi parte din SOLUȚIE. Educația din România are problememulte. Noialegemsăprivimcătreele cu lentilaintervențieipunctuale,acolounde ne e cunoscutănevoia. De data aceasta, soluția e dată de 4 roți. Care săajungă la 350 de copii. Măgândesccă e un raportechitabil”, a declarant Alina Cristiana Dumitrache, director al LiceuluiRomâno-Finlandez.

SpectacolulCaritabil de Crăciun are loc miercuri, 21 decembrie, ora 19:00, la sediulLiceuluiRomâno-Finlandez, stradaRăsăritului, nr.59, sector 6, București.

Eleviișiprofesoriipregătesc o searămagică, de poveste, cu scopul de a strângebaniinecesaripentruachiziționareamicrobuzului. Pe lângămomenteleartistice, încadrulevenimentului se vaorganiza o licitație, undedoritorii pot achiziționaobiecteșiexperiențe, iartoțibaniistrânșivor merge cătrecauzacaritabilă.

Fiecarebiletcumpăratpentruacestspectacolreprezintă o donațiepentrumicrobuzulceva duce la școalăcopiii din Drăgănești.

Biletele pot fi achiziționate online, accesândlinkul👉🏻https://liceulfinlandez.ro/shop/ .

Cei care nu pot ajunge la spectacol, pot face o donațieîncontulaceleiașicauze

👉https://donate.stripe.com/eVa4gl6Vq55s3RK4gg

Ce ar fi dacă 8 km de mers pe jos s-artransformaîntr-o povestedemultuitată?

Văașteptăm!

Mai multedetalii se găsesc pe pagina evenimentului:

https://liceulfinlandez.ro/spectacol_caritabil_craciun/

Despre Liceul Româno-Finlandez

LiceulRomâno-Finlandezeste prima școală care a implementatprincipiileînvățământuluifinlandezînRomânia.

Proiectul a începutînanul 2010 șiurmăreștesăaducă plus-valoareeducației din Româniaprinadaptarea

metodelorșiideologieieducațieifinlandeze, care, înmomentul de față, estesistemulcelmai performant dinmediuleducaționaleuropean. Viziuneanoastrăestesăcreăm un repereducaționalpozitivșiinovativînRomânia.Păstrând curriculum-ulromânesc, dorimsăoptimizămrezultateleelevilornoștriprinabordareindividualizată,centrată pe elevșisăpunemînvaloarepotențialulcreativ al fiecăruicopilînparte. Începând cu nivelulpreșcolarșipână la celliceal, ne dorimsă le oferimelevilornoștri un mediuîn care eisă se dezvoltearmonios, să-șidescoperecalitățileșitalentele, să-șicreezepropriultraseu de învățareșisădevinăastfelperformanțiînsocietateaviitorului.

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.

Cele mai noi

Din aceeasi categorie

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.