Calea Griviței colt cu Buzești 1990 vs 2018.

#trecutauanii

#bucurestiulmeudrag

foto-Andrei Birsan