Blocul Rosenthal urmează să beneficieze de lucrări de reparaţii majore, în vederea redării funcţionalităţii, conform unui proiect de hotărâre adoptat în şedinţa de miercuri a Consiliului General al Capitalei.

Proiectul prevede aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucărilor de intervenţie, cheltuielile necesare fiind estimate la un total de 83.976.279 lei cu TVA, din care lucrările de construcţie şi montaj reprezintă 61.513.353 lei.

Potrivit raportului de specialitate, principalele destinaţii vizate sunt: centru de informare/spaţiu expoziţional la parter şi parţial subsolul 1; spaţii pentru birouri la etajele 1-6, sală de întrunire şi conferinţe, bufet la etajele 7 şi 8, spaţii tehnice în subsolul 1 şi 2.

Clădirea este încadrată în clasa II de risc seismic şi este nominalizată în Lista monumentelor istorice din Bucureşti.

Intervenţiile propuse impun respectarea conturului perimetral iniţial al clădirii, iar intervenţiile interioare sunt destinate să rezolve problemele ridicate de modernizarea/actualizarea funcţiunii comerciale de la parter, respectiv birouri şi spaţii conexe la etaje.

Pe 16 mai, Primăria Capitalei anunţa că au început lucrările de reabilitare a faţadelor la imobilul din Calea Victoriei nr. 22-24. Blocul Rosenthal a fost construit în anul 1938, după planurile lui Radu Dudescu, la acea vreme arhitectul şef al Băncii Naţionale a României. Construcţia a găzduit „Casa de Pensiuni, Împrumuturi şi Ajutoare” a angajaţilor BNR, iar din anul 1968 a fost sediul Băncii Române de Comerţ Exterior. După 1999, imobilul a rămas în paragină. AGERPRES