39.4 C
București
sâmbătă, iulie 13, 2024

ATUNCI ŞI ACUM: Biserica Sfântul Ştefan – „Cuibul cu barză”

Biserica Sfântul Ştefan – „Cuibul cu barză”, situată în strada Ştirbei Vodă nr. 99 bis (în spatele blocului 25C), sectorul 1, are hramul Sfântului Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Denumirea „Cuibul cu barză” a fost dată de locuitorii din zona respectivă, întrucât, cu mult timp înainte, berzele şi-au făcut cuib pe acoperişul din şindrilă al acestei biserici, explică textul Pisaniei aflat deasupra uşii de la intrarea în pronaos, din anul 1898.

Primele ştiri cu privire la existenţa unei biserici pe locul celei actuale există din secolul al XVIII-lea, când pe latura de sud a Podului de Pământ (ulterior strada Ştirbei Vodă), aproape de intersecţia cu strada Berzei, exista o mică biserică, ajunsă în ruină înainte de anul 1760. O ştire din 1766, în care se vorbeşte despre o biserică zidită de Anastasia Cantacuzino în mahalaua „Podul de Pământ”, nu este confirmată de Banul Mihai Cantacuzino, notează site-ul http://www.bisericacuibulcubarza.ro/.

În locul acestei biserici ajunsă în ruină a fost construită o alta, mai mare, de către „piosul creştin Clucerul Dona şi soţia sa Zamfira, în jurul anului 1760”, având hramul Sfântului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. După moartea ctitorilor, a fost aşezată, în 1830, o lespede deasupra mormântului lor, aflat în naosul sfintei biserici, pe care este consemnat acest lucru.

Biserica a fost reparată succesiv în anii 1853, 1877 (s-a reparat şi construit din nou turla cea mare) şi 1898, când biserica a fost reabilitată cu concursul arhitectului T. Dobrescu. Tot atunci, lăcaşul de cult a fost pictat de preotul-zugrav Vasile Damian în stil neobizantin, s-au desfiinţat stâlpii care despărţeau naosul de pronaos, pridvorul a fost închis şi s-a adăugat un alt pridvor cu trei arcade acoladă. Biserica a fost cuprinsă în lista monumentelor istorice.

În urma avarierii construcţiei la cutremurul din 4 martie 1977, lăcaşul bisericii a fost consolidată, începând din anul 1984, prin grija preotului paroh Vasile Axinia şi cu concursul arhitectului Gheorghe Naumescu, făcându-se trei centuri de beton armat legate între ele cu stâlpişori, fiind consolidată şi turla de pe pronaos.Pe faţada dinspre apus a fost aplicat un medalion din mozaic executat de fraţii Profeta. Pictura a fost curăţată şi împrospătată de Virginia Videa, precizează site-ul http://www.bisericacuibulcubarza.ro/.

După terminarea lucrărilor de restaurare, în anul 1987 biserica a fost trecută în rândul bisericilor ce trebuiau demolate, pentru noua amenajare urbanistică a zonei Ştirbei Vodă. În cele din urmă s-a găsit o cale de salvare a monumentului, executându-se translarea ei cu 12 metri spre sud, la data de 22 februarie 1988, după metoda inventată de inginerul Eugen Iordăchescu, pe atunci director tehnic al Institutului Proiect Bucureşti, care a creat un procedeu cu totul inedit de translare a clădirilor, salvând astfel de la demolare zece edificii de cult, conform site-ului https://www.revistaconstructiilor.eu/.

Poza 1 – Biserica Sfântul Ştefan, cunoscută şi sub denumirea „Cuibul cu barză”, în timpul procedeului de translare, 1988.

Foto: (c) ARMAND ROSENTHAL/Arhivă istorică AGERPRES


Poza 2 – Biserica Sfântul Ştefan („Cuibul cu barză”) din str. Ştirbei Vodă, 2022.

Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO


Biserica Sfântul Ştefan – „Cuibul cu barză” a încheiat seria de monumente translate în Bucureşti de către echipa de specialişti condusă de inginerul Eugen Iordăchescu. Biserica a fost repusă în funcţiune şi resfinţită la  21 noiembrie 1990.

În perioada 1990-2012, ansamblul bisericii a cunoscut mai multe transformări. O frumoasă grădină a fost amenajată în jurul bisericii declarată monument istoric, iar lăcaşul bisericii a fost restaurat integral prin grija preoţilor bisericii şi cu sprijinul Primăriei Sectorului 1. Slujba de resfinţire a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 21 octombrie 2012, precizează site-ul http://www.bisericacuibulcubarza.ro/. AGERPRES

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.

Cele mai noi

Din aceeasi categorie