39.4 C
București
sâmbătă, iulie 13, 2024

Fusion Arts – Iubirea e artă

Cu o temăcentralăputernică, expoziția de picturășisculptură ”Fusion Arts – Iubirea e artă” îșipropunesăaducălaolaltă 15 tineriartiștiromâni, deosebit de talentați, încadrulimpresionant al Palatului Noblesse. Evenimentulvaavea loc pe data de 2 martie, începând cu ora 18:30.

Temaaleasăpentruacestevenimentesteunaprovocatoare, iubirea, pentru a evidențiacât de puternicpoate fi acest sentiment înviațanoastră. Fiecare artist a pregătit o selecțiereprezentativă de lucrări de artă, cu totulspeciale, care vorilustra perfect modulîn care sentimentul de iubirepoate fi transmisprinintermediulartei.

Cei 15 tineriartiștiromâni, care expunîncadrulacesteiexpoziții,au ales săabordezesubiectulîntr-un mod unicși personal. Artiștii care expunîn cadrulexpoziție ”Fusion Arts – Arta e iubire” sunt: Marius Burhan, DorinaCioplea-Văduva, Lavinia Falcan, Claudiu Victor Gheorghiu, Bianca Paraschiv, Teodora Vasilescu, Diana Savopol, Oana Bîrsan, Ingrid G., Dana Simion, Florin Zhu, Florentina Maria Popescu, ErsinBactisa, DragoșNeagoeși Cristina Georgescu, au ales săabordezesubiectulîntr-un mod unicși personal.

Fiecare artist îșivaprezentapropriileimaginiexpresive, înculorivibranteșiformeneașteptate, care vorevoca o gamălargă de emoțiiînsufletulpublicului. Fiecareoperăva fi o exprimareunică a moduluiîn care artistul a perceputiubirea, oferindastfelpubliculuiocazia de a se bucura de o diversitateincredibilă a artei.

Palatul Noblesse estelocul perfect pentruaceastăexpozițiedeoarece, pringrandiozitateasa, se potrivește perfect cu acesteopere de artăunice. AmplasatîncentrulBucureștiului, cu o arhitecturăremarcabilăși o povestece se spune de la 1881, Palatul Noblesse esteadeseagazdaevenimentelor de înaltăclasă.

Expoziția ”Fusion Arts – Iubirea e artă” este o oportunitateminunată de a descoperitalenteleunorartiștiromâniremarcabiliși de a admirafrumusețeaartei. Pentruiubitorii de artă, aceastăexpozițieeste o ocazieunică de a vedeacât de frumospoate fi exprimatsentimentul de iubireprinartă. Înacelașitimp, pentruartiști, este o oportunitateminunată de a-șiarătatalentulși de a împărtăși cu publiculpasiunea lor pentruartă.

Toțiceiprezenți la evenimentvoraveaocazia de a vedeași de a cumpăralucrărileprezentate, astfelîncâtsăpoatăsă le încadrezeîncolecțiile lor personalesausă le oferecadoucuiva drag. De asemenea, artiștiivor fi prezențișivorputearăspunde la întrebărisauvordiscuta cu vizitatoriidesprecreațiile lor.

Pentruartiștiiprezențiînexpozițiebucuria de a creași de a împărtăși cu ceilalțipasiuneapentruartăesteunadintrecelemaifrumoaseexperiențe. ”Fusion Arts – Iubirea e artă” esteevenimentulceoferăocaziaartiștiștilor de a aduceînfațaoamenilorpasiunea lor pentruartăși de a o împătrăși cu cei din jur.

Evenimentul ”Fusion Arts – Iubirea e artă” esteorganizat de Fusion Arts Agency cu sprijinulPalatului Noblesse și Noblesse Group șiestedeschispubliculuilarg. Accesulestegratuit, iartoțiceipasionați de artășiiubire sunt invitațisăparticipeșisăîșiîmpărtășeascăgândurileșiemoțiile cu artiștiiși cu ceilalțivizitatori.

”Fusion Arts – Iubirea e artă” este un evenimentunicși incitant, care ne oferăocazia de a neconecta cu artași de a simțiputereaiubiriiprincreațiaacestortinerișitalentațiartiști. Văașteptăm cu drag pe data de 2 martie, începând cu ora 18:30, la Palatul Noblesse, pentru a nebucuraîmpreună de aceastăexperiențăextraordinară.

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.

Cele mai noi

Din aceeasi categorie