27.1 C
București
joi, iulie 18, 2024

Conferința FOCUS BUCUREŞTI, eveniment marca CCIB, la a cincea ediție

Camera de ComerţşiIndustrie a MunicipiuluiBucureşti (CCIB) a organizat, înAula Carol I din sediulsăuistoric, cea de a cinceaediţie a conferinţei „FOCUS BUCUREŞTI”, temaevenimentuluifiind „infrastructurășidezvoltareurbanăsustenabilă”. Conferința a reunitreprezentanțiaicomunității de afaceri a Capitalei, oficiali din administrațialocalășicentrală, specialiști de top din diverse domenii, reprezentanțiaisocietățiicivile, cu scopul de a discutadeschisdespreproblemeleCapitaleișipentru a identificasoluțiiviabileși constructive a căroraplicaresăconducă la dezvoltareapebazesănătoase a Bucureștiului.

„Datorităavantajelor sale competitive certe,Capitalapoateatrageșiînperioadaurmătoareinvestiţiisemnificative, însăestenevoie de o muncă de echipă: mediu public – mediuprivat. Deșiînultimiiani s-au făcutprogreseimportanteînceeacepriveșteinfrastructura de transport, debirocratizareașidigitalizareaadministrației, comunitatea de afaceri, contribuabilii, în general, aşteaptăîncontinuaremăsurieficiente care săcontribuie la îmbunătățireaclimatului de business și a vieții socio-economice a Capitalei”, a declaratîndeschiderepreşedintele CCIB, Iuliu Stocklosa.

Cu acestprilej, participanții au avutposibilitatea de a se întâlniîntr-un cadrustructurat cu:Clotilde Armand, primarulsectorului 1, Robert Negoiță, primarulsectorului 3, RareșHopincă, administrator public, PrimăriaSectorului 5, Cecilia Martin, comisar, Garda Națională de Mediu, Dan Nicula, director general al Agenției de DezvoltareRegionalăBucureștiIlfov (ADRBI),ȘtefanIoniță, director executiv al CNAIR – CESTRIN, precumși cu CostinBăcilă, Business Development Manager, Maguay, și cu Ștefan Popescu, director afaceripubliceîncadrulEngieRomânia.

          Primarulsectorului 1, Clotilde Armand, a subliniatînintervențiasaimportanțadezvoltăriiunuiorașverde. În context, a prezentatpelargproiectulpe care îlvaimplementaînsectorul 1, proiectcevizeazăamplasarea de panourifotovoltaiceșipompe de căldură la nivelul a 1000 de blocuri din sector. „Este unproiect robust, simplu, pentru care nu estenevoie de obținereaniciuneiautorizații. În plus,utilizăminfrastructuraexistentă (țevile), fără a fi nevoie de intervențiiînlocuințe. 90% din investițieestesuportată de primărie, restul, de asociațiile de locatari. Avemdeja 200 de asociații care au votatacestproiect”, aexplicatedilul.

Referindu-se laprioritățilesectorului 3, Robert Negoiță a punctatimportanțarezolvăriiproblemelor de infrastructurărutieră, inclusivînceeacepriveștedecongestionareacăilor de ieșire din Bucureștiprinconstruirea de pasaje,precumcel de la ieșireaspre A2. Potrivitacestuia, o infrastructurărutierăadecvatăcontribuiesemnificativ la îmbunătățireacalitățiiaerului din Capitală. Înceeacepriveșteproiectele de regenerareurbană, edilulsectorului 3 a vorbitdespreHalaLaminorul, clădire de patrimoniu, consolidatășimodernizată recent, încadrulcăreiavafuncționa un adevărat hub social. Înacest context, Robert Negoiță a lansatcomunității de business invitația de aaveaînvederedezvoltarea de proiecteînacestspațiu.

La rândulsău, RareșHopincă a vorbitpelargdespreproiectelepe care Primăriasectorului 5 intenționeazăsă le dezvoltepe zona mobilității, pornind de la celevizândrezolvareaunordeficiențe de proiectareurbană, la cele de mobilitaterutierășipână la proiectelemari, realizateînasociere cu alteinstituții, precumcelprivindconstruireamagistralei de metrou care sălegePiațaUnirii de centuraferoviară a orașuluiBragadiru (înparteneriat cu MinisterulTransporturilorși cu ConsiliulJudețeanIlfov).

Foarte bine primită a fostprezentareaamplă a Programului Regional BucureștiIlfov 2021-2027, realizată de directorul general ADRBI, Dan Nicula.Acestaa prezentataxeleprioritare ale Programuluișicalendarullansărilor de apeluri de proiecte, punctândfaptulcă o treime din alocareabugetară a programuluiestedestinatămediuluiprivatpentruinvestiții, inovareșidigitalizare, cu restulbanilorurmând a se finanțaproiectevizând: digitalizareaserviciilorpublice locale, creștereaeficiențeienergeticeșiconsolidări, crearea de spațiiverzișiinițiative de mobilitateverde, accesibilitatea la rețeleeuropene de transport, siguranțarutierăși, nu înultimulrând, infrastructuraeducațională.

Evenimentul a constituit un excelentprilejpentruparticipanți de a-șiprezentaproblemele, de a identificasoluții la acestea, de a interacționa cu vorbitoriiprezenți la conferință, darși de a inițianoicolaborăriînafaceri.

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.

Cele mai noi

Din aceeasi categorie