39.4 C
București
sâmbătă, iulie 13, 2024

CCIB: Municipiul București conduce detașat în topul contribuției unităților administrativ-teritoriale din România în formarea Produsului Intern Brut (PIB)

InstitutulNațional de Statistică a estimatprinComunicatuldin 14.02.a.c.că PIB-ulRomâniei a crescutîn 2022, comparativ cu 2021, cu 4,8%, ritm superior medieianunțatede Eurostat pentruStateleMembre ale UniuniiEuropene(SM UE) de 3,6%.

Până la publicareadateloroficialeprivindevoluția PIB-ului,atâtînțaranoastrăcâtșiîncelelalte SM UE, un recent Raport al ComisieiNaționale de StrategieșiPrognoză (CNSP) a permismaimultorpublicațiisăprezinte date privindcontribuțiajudețelorșiMunicipiuluiBucurești la formarea PIB.

Cu o pondere de 24,7%,MunicipiulBucurești conduce detașatînacest TOP,urmat de județeleCluj cu 5,2% șiTimiș cu 4,8%. Patrujudețe (Constanța, Brașov, Iașiși Prahova) au o contribuție la formarea PIBsituatăîntre 3,8% și 3,4%, iarpondereaaltor 7 județe (Ilfov, Argeș, Dolj, Bihor, Sibiu, Mureș și Arad), se cifrezăîntre 2,8%și 2,1%.Astfel, MunicipiulBucureștișicele 13 județemenționatemai sus au o contribuție de 65,5% la economianațională, iarrestul de 28 de județe, de 34,5%.

Conform sursei de mai sus, MunicipiulBucureștiseaflăpeprimullocși la indicatorulPIB/cap de locuitor cu 256,4% din media națională, urmat de județeleCluj – 138,1%, Timiș – 123,4%, Brașov – 119,3%, Constanța – 109,1%, Gorj – 104,2% șiSibiu – 102,3%. Restul de 35 județe au un PIB pe cap de locuitor sub media națională.

Conform datelorprivindpiațamuncii la nivel local, publicateîntr-un articolînCursDeGuvernare la 28.02 a.c.,  MunicipiulBucureștideținelocul 1întreunitățileadministrativ-teritoriale din țaranoastră cu16,2% din populațiaocupată, 19,3% din numărulmediu de salariațiși un câștigsalarialreprezentând138,7% din media natională. UrmeazăjudețeleClujșiTimiș cu 4,6% respctiv 4,3% din populațiaocupată, 4,9% și 4,7% din numărulmediu de salariațiși 119,6% respectiv 113,7% din media națională a câștiguluisalarial net.

Biroul de Presă al CCIB

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.

Cele mai noi

Din aceeasi categorie