27.1 C
București
joi, iulie 18, 2024

Sprijinul pentru compensarea prețului la energie. Ce trebuie să știe asociațiile de proprietari

Certificatele de validare a datoriilor o nouă pacoste pentru asociațiile de proprietari?

Conform Ordonanței de Urgență nr 166/2022 „Privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile”, anumite categorii defavorizate vor primi ajutor pentru compensarea prețului la energie.

În acest scop, ordonanța instituie o procedură care pune asociațiile de proprietari în postura ingrată de intermediari între beneficiari, stat și companiile care furnizează energie electrică.

Astfel, potrivit Ordonanței de Urgență 166/2022, la solicitarea beneficiarilor, asociațiile de proprietari vor elibera certificate pentru validarea datoriilor curente și a restanțelor pentru consumul de energie, în două exemplare.

Unul dintre ele rămâne la asociație, altul ajunge la Poșta Română, prin care se fac plățile.

Conform OUG 166/2022, certificatul se eliberează pentru beneficiarul de sprijin care figurează în evidențele asociației de proprietari. Dar ce înseamnă aceste „evidențe”?

Este vorba despre cartea de imobil, lista cotelor de întreținere, care trebuie să coincidă ca număr de persoane pe apartament, și acordul de asociere, explică Mihai Mereuță, președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari „Habitat”.

Șeful de la „Habitat”, Mihai Mereuță, spune că președinții de asociații de proprietari trebuie să fie extrem de atenți, când eliberează un asemenea certificat.

„Să fie atenți reprezentanții asociațiilor de proprietari – și, aici, în speță președintele, ca să fie clar. Că am tot discutat, că am auzit că va face administratorul. Nu, nu, nu administratorul, președintele asociației de proprietari, atunci când semnează certificatul de validare a datoriilor, trebuie să aibă în vedere următoarele: în primul rând, beneficiarul trebuie să facă dovada că este în categoria de beneficiari prin acel card, cu ghilimelele de rigoare, pentru energie – foaia aia tipărită de la Poșta Română.

Beneficiarul trebuie să fie în cartea de imobil. Și numărul de persoane despre care discutăm pentru apartamentul respectiv în lista beneficiarilor trebuie să coincidă cu numărul de persoane de pe lista cotelor de întreținere.

(…) Nu că n-ar avea-o (… cartea de imobil n.r.), dar nu s_a actualizat de foarte mult timp, în multe cazuri. Sunt asociații care urmăresc, dar, hai să fim serioși, de câte ori, când se mută cineva, are în gând respectarea reglementărilor și de asociații de proprietari”, a declarat Mihai Mereuță pentru București FM.

În baza acestor certificate se pot efectua plățile către persoanele care beneficiază de sprijin din partea statului, dacă sunt însoțite de cardul de energie. Ele trebuie să conțină:

 • datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie;
 • suma datorată de beneficiar;
 • datele de identificare ale asociației de proprietari/locatari și contul bancar al acesteia;
 • perioada de consum;
 • datele de identificare ale furnizorului de energie termică.

Sumele pentru compensarea consumului la energie sunt primite de asociația de proprietari, în numele beneficiarilor. Asociațiile apoi virează acești bani la furnizorii de energie, în termenele prevăzute în contracte.

Atenție, însă, potrivit aceleiași OUG 166/2022, eliberarea certificatelor pentru validarea datoriilor curente și a restanțelor pentru consumul de energie pentru alte persoane decât titularul aflat în evidentele asociației de proprietari/locatari constituie contravenție și se sancționează de la 3 la 4 puncte amendă, ceea ce reprezintă o amendă în valoare de 9-12.000 de lei!

Mihai Mereuță spune că ar fi fost mult mai simplu și mai eficient dacă acest ajutor suplimentar ar fi fost acordat prin intermediul mecanismului de acordare a ajutorului la încălzirea locuinței, fără implicarea suplimentară a asociațiilor de proprietari și a Poștei Române.

„Ne-am complicat, vă spun sincer. (…) În treaba cu beneficiile sociale, era în derulare, se acordau ajutoare pentru încălzirea locuinței.
Că erau ele centralizat, că erau ele lemne, că erau ele energie electrică, încălzire cu energie electrică, că erau suplimentul pentru energie, acela de 10 lei pe lună, sunt în derulare.

(…) Uitându-mă la toată această birocrație și punându-mi problema cu privire la capacitatea administrativă sau capacitatea de a derula un volum de un milion de tranzacții, sau poate mai multe, pentru Poșta Română, revin la întrebarea: de ce nu s-a făcut acest lucru, măcar pentru blocurile de locuit, pe schema existentă în plată? Exista identificată lista beneficiarilor. Limitele de plată erau similare – două mii, două mii trei sute. Nu era o diferență foarte mare. (…) Aici, ar fi putut fi actualizată și procedura adaptată”, crede președintele Ligii „Habitat”, Mihai Mereuță.

Conform O.U.G. nr. 166/08.12.2022, beneficiază de sprijin pentru compensarea prețului la energie următoarele categorii de persoane și familii:

 • pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii de sector și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, care au cel puțin 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • familiile care primesc alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
 • Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Dacă la un loc de consum au domiciliul unul sau mai mulți beneficiari, sprijinul pentru compensarea prețului la energie se acordă o singură dată pe loc de consum, indiferent dacă acesta este sau nu titularul contractului de furnizare, cu condiția ca locul de consum să coincidă cu domiciliul sau domiciliul declarat.

Dacă beneficiarul unui card de energie este o persoană cu handicap grav, accentuat sau mediu, acesta poate fi utilizat, după caz, de un părinte, tutor, curator, reprezentant legal/personal.

Există situații în care sprijinul pentru consumul de energie NU poate fi acordat:

 • pensionarii care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România;
 • persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial organizate ca structuri publice sau private;
 • dacă la un loc de consum la care au domiciliul unul sau mai mulți beneficiari, stau și alte persoane care nu se încadrează în categoriile de mai sus, se iau în calcul și veniturile acestora.
 • În cazul în care media veniturilor per locuitor/gospodărie este mai mare de 2.000 de lei, pentru punctul de consum respectiv nu se acordă card de energie.

Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie este în valoare de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 și este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, astfel:

 • 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023-30 iunie 2023;
 • 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023-31 decembrie 2023.
 • sursa-bucurestifm.ro

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.

Cele mai noi

Din aceeasi categorie