foto-Andrei Birsan

Strada Buzești colt cu Buzești 1990 vs 2018.

7#trecutauanii

#bucurestiulmeudrag